Investerarkontakt

Lars Hedbys, VD

E-mail: lars dot hedbys at idogen dot com
Tel: 046 – 275 63 30

Idogen utvecklar tolerogena vaccin – långtidsverkande behandling för autoimmuna sjukdomar som idag inte går att bota.