Finansiell kalender

 • Bokslutskommuniké 2017

  2018-02-15

 • Delårsrapport Q1 2018

  2018-04-24

 • Delårsrapport Q2 2018

  2018-08-21

 • Delårsrapport Q3 2018

  2018-10-23

 • Bokslutskommuniké 2018

  2019-02-12

Idogen utvecklar tolerogena vaccin – långtidsverkande behandling för autoimmuna sjukdomar som idag inte går att bota.