Finansiell kalender

  • Delårsrapport Q2 2017

    2017-08-30

  • Delårsrapport Q3 2017

    2017-10-26

  • Bokslutskommuniké 2017

    2018-02-15

Idogen utvecklar tolerogena vaccin – långtidsverkande behandling för autoimmuna sjukdomar som idag inte går att bota.