Bolagsstyrning

Årsstämma 2017

Kallelse till årsstämma i Idogen AB (publ)

Aktieägarna i Idogen AB (publ), 556756-8521, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 17 maj 2017 kl. 15.00 i gamla gästmatsalen på Medicon Village, Scheelevägen 2, i Lund.

Bolagsordning

Idogen utvecklar tolerogena vaccin – långtidsverkande behandling för autoimmuna sjukdomar som idag inte går att bota.