Aktieinformation

Idogen är noterat på AktieTorget. Se information om aktien här:
AktieTorget

Ventac Holding (Cyprus) Ltds äger 4,3 % av aktierna och kapitalet i Idogen AB efter företrädesemissionen 2017. Delägare i Ventac Holding (Cyprus) som är verksamma i Idogen är Lars Hedbys, Dennis Henriksen och Neil Thomas.

Insynspersoner och transaktioner

Anmälan om insynshandel som överstiger 5000 Euro per kalenderår i Idogen ska från och med 2016-07-03 göras till Finansinspektionen och till Idogen på insynsanmalan at idogen dot com.
Se Finansinspektionens insynsregister här:

Finansinspektionens insynsregister

Idogen utvecklar tolerogen cellterapi – skräddarsydd för varje patient