Teknologiplattform

Idogen utvecklar en plattform för tolerogena vaccin med potential att behandla och potentiellt bota ett stort antal sjukdomar och medicinska tillstånd där kroppens immunförsvar reagerar på antigen på ett oönskat sätt. Det kan gälla autoimmuna sjukdomar, förebyggande av avstötning vid transplantation och behandling av patienter som utvecklat immunreaktioner mot livsviktiga läkemedel.

Dendritiska celler är en sorts vita blodkroppar som spelar en central roll i immunförsvaret, då de styr andra immuncellers igenkänning av vad som är kroppseget respektive främmande. Enligt den här modellen ger tolerogena dendritiska celler framtagna med Idogens teknologi möjlighet att styra andra immunceller i kroppen att skapa tolerans för ett specifikt antigen. Det ger en potential att bryta eller lindra ett sjukdomsförlopp som initialt orsakats av det egna försvaret.

Teknologin i Idogens behandlingskoncept bygger på att celler från patientens blod omprogrammeras utanför kroppen till dendritiska celler med kapacitet att motverka den skadliga immunreaktionen. Därefter återförs dessa dendritiska celler till patienten och skapar tolerans mot antigenet utan att immunsystemet i övrigt påverkas.

Bolaget har potential att förändra transplantationsmarknaden genom att minska behovet av immundämpande behandling efter transplantation.