Formellt beviljad särläkemedelsansökan i Europa för Idogen

Idogen AB (”Idogen”) meddelar idag att den Europeiska kommissionen formellt beviljat Idogen särläkemedelsstatus (orphan drug designation) för behandling av patienter med blödarsjuka (hemofili A) i Europa. Särläkemedelsstatus innebär flera viktiga fördelar för Idogen ‒ produkten erhåller ensamrätt på marknaden inom EU i tio år efter marknadsgodkännande och Idogen får möjlighet till kostnadsfri vetenskaplig rådgivning och lägre kostnader för regulatoriska ansökningar inför marknadsintroduktionen.

I december 2016 fattade den Europeiska läkemedelsmyndighetens kommitté för särläkemedel (Committee for Orphan medicinal products, COMP) ett positivt beslut avseende Idogens ansökan om särläkemedelsstatus i Europa. Därmed rekommenderade COMP den europeiska kommissionen att bevilja Idogen en särläkemedelsstatus. Europeiska kommissionen har nu formellt godkänt Idogens ansökan om särläkemedelsstatus i Europa för behandling av patienter med blödarsjuka.

”Att vi nu erhållit formell särläkemedelsstatus i Europa för vår första produkt är givetvis oerhört glädjande och betyder mycket för oss. Det innebär att vi nu får kostnadsfri rådgivning med Europeiska läkemedelsmyndigheten och marknadsexklusivitet för produkten i tio år efter godkännande, vilket är oerhört värdefullt för vår första produkt!”, kommenterar VD Lars Hedbys.

För ytterligare information om Idogen, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *