Europeiska patentverket avser att bevilja Idogens patentansökan

Idogen AB (”Idogen”) meddelar idag att det europeiska patentverket (”EPO”) har utfärdat ett ”Notice of intention to grant”, vilket innebär att patentverket avser att bevilja Idogens patentansökan, som täcker bolagets tolerogena vaccinteknologi. En relaterad patentansökan fick i december 2016 ”Notice of Allowance” i Japan. Patentet, och dess validering i viktiga Europeiska länder, kommer att ge Idogens vaccinteknologi ett brett skydd och stärker bolagets patentportfölj ytterligare.

EPO har meddelat att de avser bevilja Idogens patentansökan med ansökningsnummer 11850142.8. Detta patent tillhör Idogens andra patentfamilj och avser inducering av IDO för behandling av autoimmuna sjukdomar eller bortstötning av transplanterade organ. En relaterad ansökan fick i december 2016 ”Notice of Allowance” i Japan och andra ansökningar är under handläggning i Kanada, USA och internationellt. Det godkända patentet kommer att komplettera ett tidigare europeiskt patent i Idogens första patentfamilj som godkändes i december 2013. Formellt godkännande av detta andra patent beräknas att erhållas från EPO inom två till tre månader efter att Idogen slutfört rutinmässiga formaliteter under kommande veckor.

”Patentet ger ett mycket viktigt skydd för vår tolerogena vaccin-plattform på den europeiska marknaden – en betydande marknad för oss. Beslutet från det europeiska patentverket att de avser att bevilja patentet är mycket glädjande”, kommenterar VD Lars Hedbys.

För ytterligare information om Idogen, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *