Inlägg av David Kinnberg

Tolerogent vaccin vid njurtransplantation nästa terapiområde för Idogen

to, maj 11, 2017 08:15 CET Idogen AB (”Idogen”) meddelar idag att bolaget beslutat att organtransplantation blir nästa terapiområde. Bolaget har antagit en offensiv utvecklingsstrategi där tolerogent vaccin i samband med njurtransplantation kommer att utvecklas parallellt med det första tolerogena vaccinet för behandling av hämmande antikroppar mot faktor VIII vid blödarsjuka (hemofili A). Utvecklingsarbetet med […]

Nomineringsförslag stärker Idogens styrelse inom cellterapi och läkemedelsutveckling

må, maj 08, 2017 08:30 CET Inför årsstämman den 17 maj 2017 i Idogen AB (publ), har valberedningen framlagt sitt förslag till ny styrelse. Till styrelseordförande föreslås omval av Agneta Edberg och även omval av styrelseledamöterna Leif G. Salford och Ulf Blom. Styrelseledamöterna Cecilia Hollerup och Mikael Ørum har avböjt omval och som nya styrelseledamöter […]

Inbjudan till Idogens investerarträffar i maj ‒ juni 2017

on, maj 03, 2017 15:31 CET Inför den planerade nyemissionen i Idogen AB (”Idogen”) kommer VD Lars Hedbys att presentera bolagets verksamhet och framtidsplaner på ett flertal investerarträffar under maj ‒ juni 2017. Evenemangen är kostnadsfria, men kräver föranmälan. För mer information om träffarna, se nedan. Aktiedagen i Göteborg den 8 maj Talare: Lars Hedbys, […]

Beslut om företrädesemission för offensiv utvecklingsplan

ti, apr 18, 2017 08:30 CET Styrelsen för Idogen AB (publ) (”Idogen” eller ”Bolaget”) har, villkorat av godkännande vid årsstämman, beslutat att genomföra en företrädesemission av units bestående av aktier och två serier teckningsoptioner. Genom emissionen tillförs Idogen efter emissionskostnader initialt minst cirka 42 och maximalt cirka 53 MSEK. Vid full teckning av aktier och […]

Idogen rekryterar Chief Medical Officer

fr, mar 31, 2017 08:30 CET Idogen AB (”Idogen”) meddelar att bolaget rekryterat Dr Steven Glazer till posten som Chief Medical Officer (CMO) med tillträde den 1 april 2017. Rekryteringen innebär en betydelsefull förstärkning av organisationen inför kommande kliniska studier inom inledningsvis hemofili A (blödarsjuka). Steven Glazer kommer närmast från rollen som CMO på Hansa Medical […]

Europeiskt patent godkänt för Idogens vaccinteknologi

to, mar 23, 2017 08:30 CET Idogen AB (”Idogen”) meddelar att det europeiska patentverket (”EPO”) formellt kommer att godkänna en patentansökan avseende bolagets vaccinteknologi. Godkännandet från EPO stärker bolagets patentportfölj för vaccinteknologin. Patent inom samma patentfamilj har sedan tidigare beviljats i Japan och har fått förhandsbesked från USA om beslut att godkänna patentansökan. Europeiska patentverket […]

Idogen stärker sin position i USA – viktig patentansökan får Notice of allowance

må, mar 13, 2017 08:32 CET Idogen AB (”Idogen”) meddelar idag att det amerikanska patentverket (”USPTO”) har utfärdat ett ”Notice of Allowance”, vilket innebär att de avser att bevilja Idogens patentansökan. I januari 2017 beviljades bolagets tolerogena vaccinteknologi patent i Japan och en relaterad ansökan godkändes för beviljande i Europa. Patentet i USA kommer att […]

Idogens investerarträffar i januari-februari 2017

må, jan 23, 2017 14:43 CET Idogen AB:s (”Idogen”) VD Lars Hedbys kommer att presentera bolaget på flera investerarträffar under januari-februari 2017. Idogen kommer att medverka på Aktiedagen i Lund den 31 januari 2017 som arrangeras av Aktiespararna och är en mötesplats för investerare och noterade bolag. Idogen kommer även att delta på ProHearings i […]