Inlägg av admin_idogen

Bokslutskommuniké 1 Januari – 31 December 2017

to, feb 15, 2018 08:30 CET FJÄRDE KVARTALET (OKTOBER – DECEMBER 2017)  Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 (0) TSEK  Rörelseresultatet uppgick till -7 289 (-4 255) TSEK  Periodens resultat uppgick till -7 315 -4 255) TSEK  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8 250 (-3 035) TSEK  Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,35 (-0,36) […]

Idogens investerarträffar i januari-mars 2018

ti, jan 16, 2018 09:38 CET Under januari till mars 2018 kommer Idogen AB:s (”Idogen”) VD Lars Hedbys att presentera bolaget på flera investerarträffar. Nya och blivande aktieägare hälsas hjärtligt välkomna till evenemangen. För mer information, se nedan. Årsmöte och Aktieträff i Rättvik, 17 januari Tid: Onsdagen den 17 januari 2018, kl 19:00-21:00 Plats: Kyrkvägen […]

Takeda avser att förvärva cellterapibolaget TiGenix

ti, jan 09, 2018 15:22 CET Den 5 januari tillkännagav Takeda Pharmaceutical Company Limited (“Takeda”) sin avsikt att förvärva TiGenix NV (“TiGenix”), ett läkemedelsföretag med fokus på utveckling av nya stamcellsterapier. Det totala värdet av affären uppgår till ca 520 miljoner Euro. ”Det här är en mycket viktig affär som visar på det stora och […]

Information angående lock up-åtagande

fr, dec 22, 2017 14:14 CET I samband med Idogens företrädesemission i juni 2017 ingicks ett lock up-åtagande med ett antal ägare samt styrelse och ledning. I samband med genomgång av aktieägandet har bolaget funnit att Tipajumanica AB av misstag har överskridit gränsen för försäljning i enlighet med lock up-avtalet. Avtalet innebär att försäljning av […]

Idogen har beviljats ett patent i USA för sin immunterapiteknologi

on, dec 13, 2017 08:00 CET Idogen AB (”Idogen”) meddelar idag att det amerikanska patentverket (USPTO) har beviljat ett patent som täcker bolagets teknologi för tolerogen immunterapi. Denna teknologi utgör grunden i de nya behandlingar som utvecklas av Idogen för att undvika att kroppens immunförsvar inaktiverar dagens standardläkemedel mot blödarsjuka, respektive orsakar bortstötning av transplanterade […]

Information angående Idogens teckningsoptioner (TO)

må, dec 04, 2017 09:00 CET I samband med Idogens nyemission i juni 2017 utgavs två serier av teckningsoptioner (TO2 och TO3). Dessa är noterade på Aktietorget och kan normalt handlas via olika värdepappersinstitut och banker. Eftersom en del av dessa inte lagt upp TO2 och TO3 i sina datasystem, kan det krävas kontakt med […]

Idogens produktionslokaler färdigställda enligt plan

ti, nov 07, 2017 08:41 CET Idogen AB (”Idogen”) meddelar idag att anpassningen av bolagets produktionslokaler har slutförts och att lokalerna nu uppfyller myndigheternas krav för renrum. Bolaget följer tidsplanen och har startat arbetet med kvalitetssäkring för att få tillverkningstillstånd för cellterapiprodukter till kliniska studier.Idogen utvecklar nya behandlingar för att undvika att kroppens immunförsvar inaktiverar […]

Valberedning utsedd i Idogen AB

må, okt 30, 2017 08:30 CET Vid Idogen AB:s (”Idogen”) årsstämma den 17 maj 2017 beslutades att bolaget ska ha en valberedning bestående av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna baserat på den ägarstatistik per den 30 september 2017 som bolaget erhåller från Euroclear Sweden AB. I enlighet med årsstämmans […]

Delårsrapport Januari-September 2017

to, okt 26, 2017 08:25 CET TREDJE KVARTALET (JULI – SEPTEMBER 2017)  Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 KSEK (0).  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6 068 KSEK (-2 238).  Resultatet per aktie uppgick till -0,31 SEK (-0,23). FÖRSTA NIO MÅNADERNA (JANUARI – SEPTEMBER 2017) Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 KSEK (53). Resultatet efter finansiella […]