Idogen_1
Idogen_2

Pressmeddelanden Mynewsdesk

 • Idogens produktionslokaler färdigställda enligt plan
  Idogen AB (”Idogen”) meddelar idag att anpassningen av bolagets produktionslokaler är klar och att lokalerna nu uppfyller kraven för renrum. Bolaget följer tidsplanen och har startat arbetet med kvalitetssäkring för att få tillverkningstillstånd för cellterapiprodukter till kliniska studier. ...
  Källa: Mynewsdesk – PressmeddelandenPublicerad: 2017-11-07
 • Valberedning utsedd i Idogen AB
  Vid Idogens årsstämma den 17 maj 2017 beslutades att bolaget ska ha en valberedning bestående av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna baserat på den ägarstatistik per den 30 september 2017. I enlighet med årsstämmans beslut om riktlinjer för valberedning har styrelsens ordförande Agneta Edberg ...
  Källa: Mynewsdesk – PressmeddelandenPublicerad: 2017-10-30
 • Delårsrapport Januari-September 2017
  ...
  Källa: Mynewsdesk – PressmeddelandenPublicerad: 2017-10-26
1 2 3 18

Nyheter Mynewsdesk

 • Information angående Idogens teckningsoptioner (TO)
  I samband med Idogens nyemission i juni 2017 utgavs två serier av teckningsoptioner (TO2 och TO3). Dessa är noterade på Aktietorget och kan normalt handlas via olika värdepappersinstitut och banker. Eftersom en del av dessa inte lagt upp TO2 och TO3 i sina datasystem, kan det krävas kontakt med kundtjänst ...
  Källa: Mynewsdesk – NyheterPublicerad: 2017-12-04
 • Idogens investerarträffar i oktober-november-december 2017
  Under oktober, november och december 2017 kommer Idogen AB:s (”Idogen”) VD Lars Hedbys att presentera bolaget på flera investerarträffar. Nya och blivande aktieägare hälsas hjärtligt välkomna till evenemangen. För mer information, se nedan. ...
  Källa: Mynewsdesk – NyheterPublicerad: 2017-10-03
 • BioStock publicerar uppdaterad analys av Idogen
  Biostock har igår, den 12 september 2017, publicerat en uppdatering av sin analys av Idogen. Analysen finns nu tillgänglig på BioStocks och Idogens hemsidor (www.biostock.se, www.idogen.com). Biostock har på uppdrag av Idogen analyserat bolagets projektportfölj och kommer att fortsätta följa bolaget framöver. ...
  Källa: Mynewsdesk – NyheterPublicerad: 2017-09-13
1 2 3 12

Twitter

Information angående Idogens teckningsoptioner (TO) https://t.co/MKmvpNgKJQ

Egenproduktion för kliniska studier allt närmare för @IdogenAB https://t.co/HXZCbSkqQA

Idogens produktionslokaler färdigställda enligt plan https://t.co/844igCKp01

Load More...