Senaste nyheterna


26 augusti 2016
Idogen offentliggör delårsrapport för perioden januari till juni 2016

Läs mer här

15 augusti 2016
Information om Teckningsoptioner av serie TO 1 med teckning under perioden 8‒29 september

Läs mer här

Mynewsdesk


Twitter


Välkommen till Idogen


Idogen AB utvecklar tolerogena vacciner som omprogrammerar immunförsvaret. Benämningen ”tolerogent” kommer av att immunförsvaret efter behandling tolererar den valda molekylen. Det innebär en ny behandlingsmetod för autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som står utan behandling efter att ha utvecklat antikroppar mot ordinarie behandling. Första indikation för Idogens terapikoncept kommer att bli de patienter med blödarsjukan hemofili typ A som utvecklat en immunologisk motreaktion mot sin livsviktiga faktor VIII-ersättning.
Behandlingen bygger på att celler från patientens blod omprogrammeras till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka en skadlig immunreaktion. Bolagets plattformsteknologi har potential att kunna utveckla långtidsverkande behandling för autoimmuna sjukdomar som idag inte går att bota. Härutöver har bolaget potential att förändra transplantationsmarknaden genom att minska behovet av immundämpande behandling efter transplantation. Idogen grundades år 2008 kring en principiell immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet.